Økonomisk kompensation

Vedrører kun kommunale plejefamilier.

Som kommunal plejefamilie kan den part, der ikke er ansat på kontrakten, ansøge om økonomisk kompensation i forbindelse med deltagelse i obligatorisk efteruddannelse og netværkssupervision.

 

Ansøgningsskema