Kørsel

Der ydes kørselsgodtgørelse i henhold til Statens laveste takst til kørsel i forbindelse med plejebarnets samvær med forældrene, søskende og anden familie samt deltagelse i møder vedr. barnet/ den unge. Derudover ydes kørselsgodtgørelse i forbindelse med kørsel til kurser og temaaftner som Gentofte Kommune arrangerer/bevilger.

 

Kørselsregnskab afleveres månedsvis til Familieplejekonsulenten.

Køreseddel 2019

Vejledning