Magtanvendelse

Indberetningsskema som kun vedrører kommunale plejefamilier.

Kommunale plejefamilier skal registrere og indberette afværgehjælp efter lovens § 8 i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, samt ved magtanvendelse i øvrigt.

Registrering og indberetning skal ske på dette skema:

indberetningsskema bilag 1 b