Temaaften med Socialtilsynet Hovedstaden

D. 13. december 2018, blev en lovændring vedtaget vedrørende plejefamilier. Den
vil fortælle om, hvad det betyder for deres arbejde på plejefamilieområdet.

Pia Eriksen og to tilsynskonsulenter fra Socialtilsyn Hovedstaden kommer og fortæller lidt om, hvad den nye lovændring går ud på og hvordan den påvirker jer som plejefamilier.

Lovforslaget har følgende hovedelementer:
- Indførelse af nye plejefamilietyper
- Afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier
- Tilrettelæggelse af støtten til plejefamilier
- Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret grundkursus
- Skattefri dækning af netværksplejefamiliers øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation

De foreslåede ændringer skal samlet set sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser og samtidig medvirke til et kursskifte på området, der gør, at den indsats, børn i plejefamilier får, er tilstrækkeligt og målrettet og tilpasset det enkelte barns konkrete behov.
Socialtilsynet vil fortælle om, hvad det betyder for deres arbejde på plejefamilieområdet. Der vil også blive tid til spørgsmål og dialog.

TID: 18.00-21.30

STED: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Underviser: Pia Eriksen

Målgruppe: alle pleje- og aflastningsfamilier. Tilmeldingsfrist: 20.5.2019 til familieplejekonsulent