Personlighedsforstyrrelser og familien


Anja Leavens er autoriseret psykolog med speciale i personlighedsforstyrrelser, aggressionsproblematikker og sen-diagnosticeret ADHD, samt deraf følgende problematikker og har omfattende terapeutisk erfaring.

Dagen har fokus på personlighedsforstyrrelser, indre dynamikker og adfærd, samt den indflydelse den kan have på en families trivsel og dynamik. Endvidere arbejdes med børns udvikling og udfordringer når en forælder er personlighedsforstyrret, herunder sårbarhed hos barnet og i familien, samt hvordan man kan håndtere og forstå de konfliktfelter der ofte opstår.

 

TID: 10.00 - 15.00

STED: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Underviser: Anja Leavens

Målgruppe: alle pleje- og aflastningsfamilier. Tilmeldingsfrist: 1.11.2018 til familieplejekonsulent