Fokus på fortællingerne

Et oplæg om narrativ pædagogik
for pleje- og aflastningsfamilier af Jacob Folke Rasmussen.

Når børn flytter i plejefamilie eller tilknyttes en aflastningsfamilie kommer der – ud over alt det praktiske – også fortællinger på spil. Barnets fortællinger om sig selv bliver berørt. Det, som andre fortæller om barnet, bliver påvirket. Og de fortællinger, som de voksne samarbejdspartnere fortæller om hinanden, får betydning. Narrativ er det engelske ord for fortælling, og til denne temaaften får vi besøg af Jacob Folke Rasmussen, som vil holde et oplæg om, hvordan man som pleje- og aflastningsfamilie kan navigere i de mange forskellige fortællinger og håndtere dem på udviklende måder.

Oplægget præsenterer en række konkrete narrative værktøjer, der understøtter mulighederne for at tale om barnets historie, koordinere forventninger og tale om problemer på måder, der ikke problematiserer hverken børn eller voksne.

 

I oplægget kommer han omkring følgende emner:

 

  • Fortællinger som faktor i anbringelsessager
  • Identitet i et narrativt perspektiv
  • Forhistorierne - på godt og ondt
  • Når der bliver kamp om fortællingen

Samarbejde og kommunikation

 

TID:18.30 - 21.30

STED: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Underviser: Jacob Folke Rasmussen

Målgruppe: alle pleje- og aflastningsfamilier. Tilmeldingsfrist: 1.2.2018 til familieplejekonsulent