Hvad betyder plejefamiliens opbakning og engagement i plejebarnets skolegang?

Ea og Patrick – tidligere anbragte med noget på hjertet.

Ea Lilliedal er en yngre kvinde på 36 år, der har været plejeanbragt gennem det meste af sin opvækst. Hun vil på temaaftenen fortælle sin livshistorie, og hvilken betydning hendes plejeforældres motivation og støtte har haft for hendes skolegang / uddannelsesmuligheder – såvel i forhold til indlæring men også i deres arbejde med at støtte og opmuntre. Ligeledes vil der blive lagt op til en dialog om hjemmelæringsmiljøet, men også hvordan skolen kan understøtte anbragte børns muligheder og udvikle deres potentiale bedst muligt.

Ea vil afholde foredraget sammen med Patrick – også tidligere plejeanbragt. Patrick har ligesom Ea, en spændende historie med sig, hvor plejeforældrene blev skilt og plejemor gik ind i et nyt forhold sammen med en kvinde.

Patrick har ligesom Ea haft en god skolegang og han vil i løbet af foredraget fremhæve nogle grunde til, at han fungerede godt i sin skole.

 

TID: 18.30 - 21.30

STED: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Målgruppe: alle pleje- og aflastningsfamilier. Tilmeldingsfrist: 1.2.2018 til familieplejekonsulent