Voksenansvarslov og konflikthåndtering

Den 1.1. 2017 trådte en ny lov i kraft, som er med til at præcisere plejefamiliers handlemuligheder, når der opstår konflikter i hjemmet med plejebarnet.

Den 1.1. 2017 trådte en ny lov i kraft, som er med til at præcisere plejefamiliers handlemuligheder, når der opstår konflikter i hjemmet med plejebarnet. Hvad må I og hvad må I ikke som plejefamilie? Hvornår er det en magtanvendelse – som ikke er lovlig at foretage i almindelige døgnplejefamilier, men i et begrænset omfang for kommunale plejefamilier. Få svar på dette og mange tilgrænsede spørgsmål, når afdelingsleder ved Socialtilsyn Øst, Tore Kargo, på en levende måde med eksempler fra hverdagen fortæller om de nye regler på området.

At vide hvornår man lovligt må stoppe konflikter er godt, men det kan ikke stå alene, så at vide, hvordan man kan sætte ind for at minimere risikoen for at stå i disse konflikter er mindst lige så vigtigt. Med afsæt i 'Diamantforløbene' vil to foredragsholdere introducere, hvordan vi kan forstå og håndtere børn med stærke følelser og reaktioner. Der vil være et særligt fokus på børn med vrede, vilde og voldsomme reaktioner. Disse børn kan være svære at forstå - og ofte kan man have oplevelsen af, at man mangler redskaber eller forståelse til at håndtere dem i hverdagen. De aktiverer også stærke følelser hos os, hvilket kan gøre det yderligere kompliceret. Så hvordan kan vi blive bedre til at forstå, hvad børnene fortæller os med deres adfærd? Og hvordan kan vi blive bedre til at forstå og håndtere børnenes følelsesmæssige udtryk og reaktioner?

Tora Kargos sides fra oplægget om voksenansvarsloven

TID: 31.8.2017 kl. 18.00 - 21.30

Bemærk udvidet tid

STED: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Undervisere: Tore Kargo (Socialtilsyn Øst), Maria Dressler (psykolog og ekstern lektor ved KU); Camilla Obel ( Lærer og skoleleder)

Målgruppe: alle plejefamilier. Tilmeldingsfrist: 21.8.17 til familieplejekonsulent