KAT kasse

Dag 1

Undervisningsforløb over 4 aftener i 2017, hvor I som pleje/aflastningsfamilie bl.a. undervises i brug af materiale fra KAT-kassen. KAT-kassen er materiale til kognitiv og affektiv træning, og har vist sig at være et godt redskab til børn, der har brug for at udvikle selvforståelse, forståelse for egen og andres adfærd samt for at udvikle deres sociale samspil i mere positiv retning. Ud over selve træningen i at bruge udvalgte redskaber fra KAT-kassen vil undervisningen også komme ind på anvendt viden hjernen, søvn, stress og angst

Det forventes at man deltager i alle 4 undervisningsgange.

Øvrig undervisning finder sted d. 13.6, d. 5.9 og d. 3.10 2017

 

..

 

Hvornår : 24. 5.2017 kl. 18.30 - 21.30

Hvor: Gentofte Rådhus, udvalgsværelse A og B

Underviser: Psykolog Ea Carø

Tilmelding: senest 1.5.17 til bisc@gentofte.dk