Theraplay

Dag 2

Målgruppe: Alle døgnpleje- og aflastningsfamilier, der er ansat i Gentofte Kommune.

Tilmelding: Hold øje med din indbakke – invitation med tilmelding vil blive sendt ud.

Om temadagene: Theraplay er sammensat af ordene terapi (Therapy) og leg (play), og er en terapeutisk metode bestående af lege, der tager udgangspunkt i de af hjernens funktioner, som tidligst udvikles. Af samme grund er sproget ikke det primære, men derimod oplevelsen af samhørighed, glæde og fællesskab gennem før-sproglig og emotionel kommunikation.
Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder og er i særlig grad anvendelig til børn med tidlige udviklingsforstyrrelser. På Skovgården anvendes metoden til børn og unge op til 16 års alderen. Metoden tager udgangspunkt i barnets følelsesmæssige udviklingsniveau frem for den faktuelle alder.

Dette er dag 2  og en opfølgning i forhold til den 6.10.2016, hvor I blev præsenteret for teorien og forskellige 'øvelser/lege' fra Theraplay, som I har haft mulighed for at afprøve hjemme. Der vil denne dag være mulighed for at udveksle erfaringer med andre plejefamilier og få sparring fra forstander Hanne Dalsgaard og psykolog Gitte Jørgensen, der begge har arbejdet mange år på skole- og behandlingshjemmet Skovgården, hvor Theraplay er en integreret del af tilgangen til børnene og de unge.

Man må gerne tilmelde sig, selvom man ikke har haft mulighed for at deltage den 6.10.2016.

 

Kl. 10.00 - 14.00

Herlev Medborgerhus

Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev