KRITH - modul 6

Dag 1

Målgruppe: Almindelige plejefamilier (altså ikke de kommunale plejefamilier – da de har deres eget undervisningsforløb)

Tilmelding:

·         Tilmeldingsfrist modul 6: senest 29.2.2016 til grha@gentofte.dk (Gry) eller Camilla.Boelskifte@herlev.dk

Om uddannelsen: KRITH står for Kompetencer, Ressourcer/Relationer, Inddragelse, Tillid/Trivsel/Tilknytning og Hverdagsliv og er en videreuddannelse for almindelige døgnplejefamilier.

Selve uddannelsen består af 6 moduler.  Du kan læse mere under dette link: http://www.kommunaleplejefamilier.dk/videreuddannelse.aspx?ID=11

Vi tilbyder 2 moduler pr. år. Hvert modul består af to hele dage. Vi starter med at udbyde modul 6 her i foråret 2016, herefter modul 1 i efteråret 2016. Resten af modulplanlægningen oplyses senere.

Modul 6 tager afsæt i det særlige samarbejde, man som plejefamilie er den del af. Det kan være en udfordring at lære at navigere i det samarbejde – samtidig med at have fokus på, hvad der er bedst for barnet/den unge. Der vil også være undervisning ift. samvær – betydningen af det – og ikke mindst jeres rolle som plejefamilie, samt en introduktion til den socialfaglige arbejdsmetode (ICS- Integrated Children system). Mere uddybende program fremsendes efter tilmelding.

Kl. 8.30 - 15.00

Herlev Medborgerhus

Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev