GPDRVigtig information om
EU persondataforordning - GDPR

Databeskyttelsesforordningen trådte i kraft d. 25. maj 2018 og stiller en række nye og skærpede krav til behandlingen af persondata. Da I er ansat af Gentofte Kommune til at tage jer af en eller flere borgere fra Gentofte er det vigtigt, at I ved, at denne forordning har indflydelse på den måde I håndterer personoplysninger om jeres plejebarn og jer selv på.
 
Konkret betyder det, at I fremover ikke længere må sendes almindelige mails med personfølsomme oplysninger, ligesom Familieplejen fremover vil fremsende alle personfølsomme oplysninger til jer via jeres E- boks.
 Der kan stadig bruges mail som kommunikationsform, men I skal være meget varsomme med, hvad der skrives i den og indeholder mailen personfølsomme oplysninger (rød) SKAL den sendes via E-boks.
Vi anbefaler, at I undgår at nævne jeres plejebørns navne eller andre personhenførbare oplysninger i mails.

Se medsendte vejledning: ”Vejledning i E-boks”

Jeres indberetning af kørsel og andet med enten jeres plejebarn eller jeres egne personfølsomme oplysninger (f.eks. cpr-nummer) skal således fremover sendes via E-boks.

Det er ikke længere tilstrækkeligt sikkert at benytte Gentofte Kommunes sikre mailadresse gentofte@gentofte.dk, da jeres personlige mail ikke er en sikret forbindelse.

  Personfølsomme oplysninger
• Race, etnisk oprindelse
• Politisk, religiøs overbevisning
• Fagforeningstilhørsforhold
• Helbredsoplysninger
• Seksuel orientering
• Genetiske data
• Strafbare forhold
• CPR-nummer


Se denne lille film, som er informativ om persondatareglerne:

http://www.horten.dk/Viden/Video/Persondatareglerne-paa-7-minutter


Hvis I har dokumenter liggende hjemme, som f.eks. kontrakter, psykologiske undersøgelser, eller andet personfølsomt, skal disse dokumenter makuleres. Alternativt kan de scannes ind og arkiveres i E-boks. De må ikke ligge på jeres pc, men skal være arkiveret sikkert i E-boks. Hvis I alligevel ønsker papir liggende hjemme hos jer, skal det opbevares i et aflåst skab. Det er Socialtilsynet, der fører tilsyn med, at I opbevarer personfølsomme oplysninger korrekt.


Hvis I har spørgsmål, så kontakt endelig jeres familieplejekonsulent.