Kontakt

Gentofte Familieplejeteam

Familieplejeteamet i Gentofte består af tre familieplejekonsulenter og er organisatorisk tilknyttet Sociale Institutioner og Familiepleje i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

Familieplejeteamets primære opgaver består dels i at finde og matche barn/ung og plejefamilie, dels i efter anbringelsen at forestå vejledning af og besøg i plejefamilien i forhold til at varetage barnets behov og udvikling bedst muligt. Familieplejeteamet forestår kontakten med både aflastnings – og døgnplejefamilier. Derudover er det også familieplejeteamets opgave at sikre plejefamilierne mulighed for videreuddannelse minimum to dage om året. Dette sker bl.a. ved afholdelse af temaaftner i samarbejde med fire andre kommuner (Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rødovre).  

Du kan også læse mere om hvad det vil sige at være plejefamilie.
 

Kontaktoplysninger

Birgitte Schultz | Mobil: 2326 9355

Gry Thordal Hansen | Mobil: 2326 9357

Signe Borup | Mobil: 2326 9356