Tværkommunalt samarbejde

Gentofte Kommune har pr. 1.6 2018 indgået et forpligtende tværkommunalt samarbejde på familieplejeområdet med en række andre kommuner.

Som led i dette samarbejde er der aftalt en fælles vederlagsmodel, der også angiver faste kadencer for vederlagsforhandling.
Det fremgår af modellen, at der skal forhandles vederlag, når barnet/den unge fylder hhv. 3, 7, 14 samt 18 år.
I perioderne imellem tager kommunen som udgangspunkt ikke initiativ til at forhandle vederlaget.

Vederlagsmodellen kan ses her:

Vederlagsmodel

 Processen for hvordan vederlagsforhandling som udgangspunkt vil forgå kan ses her: