Nyttige links

Her kan du finde en række links som henvender sig til plejeforældre og plejebørn.

Links til plejefamilier

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vold-og-seksuelle-overgreb-mod-born-med-handicap - der er kommet en ny håndbog: Vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1 - Ny lov om voksenansvar

www.socialstyrelsen.dk - udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område

www.sl.dk – Fagforening for plejefamilier.

www.boerneraadet.dk – Et statsligt råd, der sikre børns rettigheder.

www.sfi.dk – Find udgivelser om familieplejeområdet.

www.centerforfamiliepleje.dk – Københavns Kommunes hjemmeside, her finder du mange udgivelser om familiepleje.

 

 

Links til plejebørn

www.boernetinget.dk – Her kan du læse blogs, skrive sammen med andre plejebørn etc.

www.boerneportalen.dk – Find vej til råd og hjælp og kend dine rettigheder.

www.bornsvilkar.dk – Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn bliver svigtet.

www.dedrikkerderhjemme.dk – Her kan du få hjælp og dele dine tanker og bekymringer, hvis dine forældre drikker.

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kort-fortalt - "Kort fortalt" er en guide til unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, og den kan hjælpe med mange af de praktiske og personlige udfordringer, der kan være i overgangen til voksenlivet.

Links til forældre

www.borger.dk – Her kan du finde oplysninger om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Du kan også søge om anbringelse.