Samarbejdet med Gentofte Kommune og familieplejekonsulenterne

Som pleje- og aflastningsfamilie bliver I del af et professionelt team, hvis opgave  det er, at sikre den bedst mulige trivsel og udvikling hos barnet. Jeres nærmeste samarbejdspartner i kommune vil blive familieplejekonsulenten. Konsulentens rolle er at yde støtte og vejledning i forhold til de opgaver I har med plejebarnet ifølge handleplanen, dets forældre/familie samt øvrige forhold, der vedrører plejeforholdet. Gentofte Kommune prioriterer et nært samarbejde mellem plejefamilie og familieplejekonsulent og I vil derfor flere gange om året få besøg af konsulenten.

Udover de planlagte konsulentbesøg må I forvente, at der afholdes opfølgningsmøder med rådgiver og plejebarnets familie. Familieplejekonsulenten indgår således i et tæt samarbejde med plejebarnets biologiske families rådgiver.

Døgnplejefamilier i Gentofte Kommune er desuden forpligtede ifølge lovgivningen til at deltage i kursusdage/aftener et par gange om året. Udover det faglige input på kursusdagene vil der ofte være meget socialt samvær forbundet med disse dage, hvor plejefamilier på tværs har mulighed for at etablere netværk til hinanden.

Vi forventer, at aflastningsfamilier også deltager i kursusaftener/dage med henblik på faglig udvikling og netværksdannelse.