Vigtige overvejelser

- før I beslutter jer!

Hvilke overvejelser er vigtige inden i beslutter jer?

Det er en stor beslutning at blive døgnplejefamilie, som vil forandre jeres hverdag og familieliv på godt og ondt. Derfor er det vigtigt, at I har gjort jer grundige overvejelser inden i beslutter jer for at påtage jer opgaven som plejefamilie. Følgende udsagn/ spørgsmål er vigtige at have overvejet, inden I træffer en beslutning:
 •  At blive plejefamilie er en opgave, som involverer hele familien og kræver rummelighed og gode ressourcer. I bør derfor alle være enige om beslutningen.
 • Et plejebarn har ofte manglet omsorg og kan have brug for meget opmærksomhed – hvordan vil I kunne imødekomme plejebarnets behov.
 • Hvordan vil jeres egne børn reagere? Der kan opstå konflikter og jalousi.
 • I vil kunne komme til at føle jer utilstrækkelige – både overfor plejebarnet, men også overfor egne børn.
 • Hvordan vil det være  at stå til rådighed 24 timer i døgnet, året rundt?
 • Et plejebarn er et nyt familiemedlem og det er derfor også med på ferier, til familiearrangementer ol.
 • Hvordan kan I leve med, at plejebarnet måske kun er til låns for en periode, hvis længde I ikke har afgørende indflydelse på? F.eks., at barnets forældre beholder forældremyndigheden og til enhver tid, overfor forvaltningen, kan forlange, at plejeforholdet stoppes.
 • Hvordan kan I som familie, på trods af evt. forskellige holdninger, være i stand til at rumme plejebarnets biologiske forældre og møde dem på en anerkendende måde.
 • I bliver en ’offentlig’ familie, som skal være parate til at modtage tilsyn, råd, vejledning og uddannelse
 • Hvordan harmonerer jeres nuværende arbejdsliv med at blive plejefamilie? I vil kunne møde krav om, at nedsætte arbejdstid helt eller delvist.
 • Vide, at plejeforholdet, som hovedregel ophører, når barnet fylder 18 år. Herefter vil plejebarnet, som oftest, stadig have brug for at betragte sig som en del af jeres familie.