Hvilke forventninger har Gentofte Kommune?

 Gentofte Kommune forventer, at...

  • At I arbejder på at etablere tilknytning til et barn baseret på nærvær, omsorg, autentisitet, kontinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse.
  • I er indstillede på at jeres hjem ikke kun er en privat bolig, men også et sted, hvor Familieplejekonsulenten, plejebarnets sagsbehandler og socialtilsynet kommer på besøg.
  • I er indstillet på, at modtage undervisning, råd og vejledning samt uanmeldte tilsynsbesøg
  • I skal være parate til, at støtte plejebarnet i at have samvær med biologiske forældre, søskende og andet netværk.
  • I forpligter jer til et livslangt engagement i plejebarnet.