Netværksplejefamilie

Netværksplejefamilie

For at blive godkendt til netværksplejefamilie kræver det typisk, at man er i slægt med det anbragte barn. Som netværksplejefamilie vil man ikke blive aflønnet, som er tilfældet i de andre typer af døgnplejefamilier, men man får dækket omkostninger til kost og logi ud fra en i forvejen fastsat sats.

Netværksaflastningsfamilie

For at blive godkendt til netværksaflastningsfamilie kræver det typisk, at man er i slægt med det barn, der skal i aflastning. Som netværksaflastningsfamilie vil man ikke blive aflønnet, som er tilfældet i de andre typer af aflastningsforanstaltninger, men man får dækket omkostninger til kost og logi ud fra en i forvejen fastsat sats. 

 

Her kan du både finde nyttige links og finde litteratur om emnet hvis du vil vide mere om at være en netværksplejefamilie.

Ønsker du/I at blive netværksplejefamilie, så kan du læse mere her.